Logo Santander TFI

Zmieniliśmy nazwę

na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nową nazwę oraz zmianę wizerunku naszej marki wprowadziliśmy
7 września 2018 roku
.

Wdrożone zmiany nie wiążą się z koniecznością jakichkolwiek działań po stronie naszych klientów.

Nie uległy zmianie:

 • polityki inwestycyjne i sposób zarządzania subfunduszami,
 • numery rachunków, numery subrejestrów i numery uczestników,
 • sposób obsługi inwestycji naszych klientów,
 • stawki opłat związanych z inwestowaniem w fundusze,
 • numery telefonów kontaktowych, infolinii oraz adres siedziby,
 • NIP, REGON i KRS – pozostaną takie same mimo zmiany nazwy Towarzystwa,
 • administratorzy danych osobowych naszych klientów – pozostaną nimi te same podmioty, czyli Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze, funkcjonujące pod nowymi nazwami.
 • Ikona
 • Ikona
 • Ikona
 • Ikona

Co się zmieniło
od 7 września 2018?

Zmieniła się nazwa, logotyp i dane kontaktowe Towarzystwa:

 • Ikona - Bank

  Nazwa Towarzystwa -
  Santander Towarzystwo
  Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Ikona - WWW

  Adres strony www -
  SantanderTFI.pl

 • Ikona - Mail

  Adres mailowy -
  tfi@santander.pl

Zgodnie z poniższą tabelą zmienione zostały nazwy funduszy i subfunduszy wchodzących w ich skład.

Jednocześnie zmianie uległy nazwy subfunduszy Arka BZ WBK Gotówkowy oraz Arka Prestiż Gotówkowy odpowiednio na: Santander Dłużny Krótkoterminowy oraz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (polityki inwestycyjne subfunduszy nie uległy zmianie).
Szczegółowa informacja o zmianie nazw subfunduszy gotówkowych została opublikowana w aktualnościach serwisu SantanderTFI.pl.

Obecna nazwa
Poprzednia nazwa
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Santander Akcji Polskich
Arka BZ WBK Akcji Polskich
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Akcji Tureckich
Arka BZ WBK Akcji Tureckich
Santander Zrównoważony
Arka BZ WBK Zrównoważony
Santander Stabilnego Wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
Santander Obligacji Skarbowych
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Santander Obligacji Korporacyjnych
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych
Santander Obligacji Europejskich
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich
Santander Dłużny Krótkoterminowy
Arka BZ WBK Gotówkowy
Santander Platinum Dynamiczny
Arka Platinum Dynamiczny
Santander Platinum Stabilny
Arka Platinum Stabilny
Santander Platinum Konserwatywny
Arka Platinum Konserwatywny
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Santander Prestiż Akcji Polskich
Arka Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Santander Prestiż Akcji Europejskich
Arka Prestiż Akcji Europejskich
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
Arka Prestiż Akcji Amerykańskich
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
Arka Prestiż Technologii i Innowacji
Santander Prestiż Alfa
Arka Prestiż Alfa
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
Arka Prestiż Gotówkowy
Santander Strategia Akcyjna
Arka Strategia Akcyjna
Santander Strategia Dynamiczna
Arka Strategia Dynamiczna
Santander Strategia Stabilna
Arka Strategia Stabilna
Santander Strategia Konserwatywna
Arka Strategia Konserwatywna

7 września 2018 roku zmianie uległ również „Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego"

Poza kwestiami związanymi ze zmianą nazwy BZ WBK TFI S.A. i funduszu Arka BZ WBK FIO oraz wchodzących w jego skład subfunduszy, a także adresu strony internetowej, w §16 Regulaminu IKE dodane zostały zapisy określające sytuacje, w jakich Regulamin IKE może zostać zmieniony.

Ikona - PDFZmieniony Regulamin IKE (plik pdf)

O Grupie
Santander

 • Ikona - Osoby 2

  202 000 Liczba pracowników
  w Grupie Santander

 • Ikona - Pracówki

  13 700 Liczba oddziałów

 • Ikona - Osoby 3

  133 000 000 Liczba klientów

 • Ikona - Świat

  4 Liczba kontynentów, na których działa Grupa Santander

Santander jest silną marką rozpoznawalną na całym świecie, a przede wszystkim na kluczowych rynkach, na których Grupa prowadzi działalność (Hiszpania, Wielka Brytania, Polska, Portugalia, Niemcy, Chile, Argentyna, Brazylia, Stany Zjednoczone, Meksyk).
Grupa Santander jest jedną z największych grup finansowych na świecie i najsilniejszą instytucją finansową w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej.
Grupa zatrudnia 202 tys. pracowników, obsługując 133 mln klientów na dziesięciu rynkach świata. Klienci doceniają usługi banków Grupy za innowacyjność, szeroką ofertę i doskonałą jakość obsługi. Na całym świecie Grupa Santander świadczy usługi za pośrednictwem 13,7 tys. placówek bankowych. To prawie dwa razy więcej niż liczba wszystkich oddziałów bankowych w Polsce. Grupa Santander jest również jedną z najbardziej efektywnych i stabilnych Grup bankowych na świecie, ze wskaźnikami oraz wynikami wzrostu biznesu znacznie powyżej średnich dla sektora bankowego. Tylko w 2017 r. Santander otrzymał kilka prestiżowych nagród rynkowych, w tym wyróżnienie „Global Bank of the Year”, m.in. za wyjątkowo szerokie i przełomowe wykorzystanie nowych technologii dla tworzenia zaawansowanych produktów doskonale dostosowanych do potrzeb Klientów.

Masz pytania dotyczące zmiany?
Zadzwoń

Ikona - Kontakt

801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Opłata za połączenia zgodna z taryfą danego operatora

Nasi Konsultanci są dostępni w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 18:00

2018 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań́, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).