Szymon Borawski - Reks

Szymon Borawski - Reks, CFA

Dyrektor Inwestycyjny, Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Z firmą związany od maja 2003 roku. Początkowo zatrudniony jako analityk finansowy, następnie – po uzyskaniu licencji – jako doradca inwestycyjny. Uzyskał prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst). Laureat dwóch nagród Alfa 2015 dla najlepszego funduszu akcji polskich i najlepszego funduszu stabilnego wzrostu oraz wyróżnień dla najlepszego funduszu akcji polskich i najlepszego funduszu zrównoważonego.

801 123 801 tfi@santander.pl