Paweł Psarczyk

Paweł Pisarczyk

Zarządzający Funduszami

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: Modelowanie i Prognozowanie Procesów Gospodarczych. Z firmą związany od lutego 2010 roku. Początkowo zatrudniony jako specjalista ds. zarządzania ryzykiem, następnie jako analityk rynku obligacji i młodszy zarządzający. Obecnie zajmuje stanowisko zarządzającego funduszami. W 2009 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, a rok później licencję doradcy inwestycyjnego.

801 123 801 tfi@santander.pl