Michał Hołda

Michał Hołda

Kierownik Zespołu Obligacji, Zarządzający Funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku jako analityk w BNP Paribas Bank Polska S.A., w latach 2004-2007 pracował jako dealer w ING Banku Śląskim S.A. W latach 2008-2014 zatrudniony w BPH TFI S.A. na stanowiskach: zarządzającego funduszami, zastępcy dyrektora departamentu zarządzania aktywami i dyrektora departamentu zarządzania ryzykiem. W tym okresie, w roku 2009 uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego. W latach 2014-2015 zarządzał funduszami w Millennium TFI S.A. Z funduszami Santander (wcześniej: fundusze Arka) związany od grudnia 2015 roku, jako zarządzający. Laureat nagrody Alfa 2015 dla najlepszego funduszu stabilnego wzrostu.

801 123 801 tfi@santander.pl