Jacek Grel

Jacek Grel, CFA

Kierownik ds. alokacji aktywów, Zarządzający Funduszami

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: Zarządzanie i Organizacja Przedsiębiorstw. Posiadacz dyplomu z makroekonomii Central European University. W latach 2004-2008 zdobywał doświadczenie w bankach inwestycyjnych w Londynie (m.in. Morgan Stanley i Deutsche Bank) oraz w funduszu hedgingowym. Z firmą związany od lipca 2008 r. Początkowo zatrudniony na stanowisku analityka, następnie objął stanowisko młodszego zarządzającego, a rok później zarządzającego funduszami. Doradca inwestycyjny, uzyskał prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

801 123 801 tfi@santander.pl