Bartosz Dębowski

Bartosz Dębowski, CFA

Zarządzający Funduszami

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: Finanse i Bankowość, specjalność: Inwestycje Kapitałowe. Swoją pracę z rynkiem kapitałowym rozpoczął w sierpniu 2007 roku jako analityk w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. Z firmą związany od czerwca 2008 roku. Początkowo zatrudniony jako analityk finansowy i młodszy zarządzający, a obecnie na stanowisku zarządzającego. W 2014 roku uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego. Zdobył także prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

801 123 801 tfi@santander.pl