Adam Nowakowski

Adam Nowakowski, CFA

Kierownik Zespołu Analiz, Zarządzający Funduszami

Adam Nowakowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Swoją pracę z rynkiem kapitałowym rozpoczął w roku 2005 jako Asystent Maklera, a następnie Makler w Departamencie Rozliczeń w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. W 2008 roku, w tej samej firmie, rozpoczął pracę jako Młodszy Analityk. Od września 2010 roku był związany z BZ WBK Asset Management S.A. Początkowo zatrudniony na stanowisku Analityk Akcji, a od października 2013 roku jako Kierownik Zespołu Analiz. Od 31 marca 2016 Adam Nowakowski związany jest z Santander Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. (wcześniej: BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.). Adam Nowakowski posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 2012, licencję doradcy inwestycyjnego nr 664 oraz prawo do posługiwania się tytułem CFA (Chartered Financial Analyst).

801 123 801 tfi@santander.pl