Jacek Marcinkowski

Jacek Marcinowski

Prezes Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Absolwent Politechniki Poznańskiej i The Columbia Senior Executive Program w Columbia University Graduate School of Business. Licencjonowany makler i doradca w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Z grupą kapitałową Santander Bank Polska S.A. (wcześniej: grupa kapitałowa BZ WBK S.A.) związany od 1995 roku. W latach 1997–1999 był Członkiem Zarządu BZ WBK Asset Management S.A., następnie do marca 2001 roku pełnił funkcję Dyrektora Banku Zachodniego WBK S.A. odpowiedzialnego za marketing i sprzedaż, natomiast od kwietnia 2001 roku do początku 2002 roku był Prezesem Zarządu BZ WBK TFI S.A. W styczniu 2002 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. odpowiedzialnego za Pion Strategii Biznesu. W latach 2007–2010 nadzorował Biuro Bancassurance, Biuro Rozwoju Placówek Partnerskich oraz Departament Private Banking. Od stycznia 2011 roku Prezes Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (wcześniej: BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)

801 123 801 tfi@santander.pl