Usługa składania zleceń przez telefon i internet dostępna jest dla Uczestników (Osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mających aktywną Umowę o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu.

Od 25.05.2018 r. brak jest możliwości składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem telefonu i internetu przez osoby fizyczne. Dotyczy to również osób fizycznych, które zawarły Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu przed 1 lipca 2017 roku.

Zlecenia i dyspozycje dla osób prawnych dostępne w ramach Santander FIO


Zlecenia i dyspozycje dostępne w ramach Santander Prestiż SFIO:


Te same co w przypadku funduszu Santander FIO, jednak wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody TFI.


W przypadku złożenia zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa wypłata środków następuje na rachunek bankowy Uczestnika wskazany przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu.
Szczegółowe zasady dotyczące składania zleceń przez telefon i internet określa Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i internetu dla osób prawnych.


Zanim zainwestujesz, sprawdź czy fundusze inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednim produktem, wykonaj ocenę odpowiedniości.

Serwis dla Klientów Instytucjonalnych

  Zaloguj się  

Telefoniczne składanie zleceń przez osoby prawne


Przyjmowanie zleceń dostępne jest za pośrednictwem linii transakcyjnej:

+48 61 885 19 00

(opłata zgodna z taryfą danego operatora)
Konsultanci są dostępni w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni powszednie.

801 123 801 tfi@santander.pl