Usługa składania zleceń przez internet dostępna jest dla Uczestników (Osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mających aktywną Umowę o świadczenie usług za pośrednictwem internetu.

Zlecenia i dyspozycje dla osób prawnych dostępne w ramach Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIOW przypadku złożenia zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa wypłata środków następuje na rachunek bankowy Uczestnika wskazany przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług za pośrednictwem internetu.
Szczegółowe zasady dotyczące składania zleceń przez internet określa Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem internetu dla osób prawnych.

Serwis dla Klientów Instytucjonalnych

  Zaloguj się  
801 123 801 tfi@santander.pl