Promocja
Dodajemy 1% w Santander TFI S.A.
Skorzystaj z okazji i zyskaj 1% od salda środków wpłaconych na warunkach promocji.
Dlaczego warto?
Możesz otrzymać nagrodę w wysokości 1%, liczonego od salda Twoich wpłat dokonanych na posiadane lub nowo otwarte subrejestry. Nagroda zostanie przyznana w formie nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa na warunkach objętych promocją.
Kto może skorzystać z promocji?
Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które spełnią łącznie wszystkie wymagane warunki promocji.
 
Jak zyskać w promocji 1%?

* Szczegóły oferty znajdują się w Regulaminie promocji. Z promocji wyłączone są wpłaty dokonywane na Indywidualne Konta Emerytalne i Pracownicze Programy Emerytalne.
** z promocji wyłączone są następujące subfundusze: Santander Dłużny Krótkoterminowy, Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy, Santander Strategia Konserwatywna, Santander Strategia Stabilna, Santander Strategia Dynamiczna, Santander Strategia Akcyjna.

 
Lista subfunduszy objętych promocją**
Santander FIO Santander Prestiż SFIO
Santander Obligacji Skarbowych Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
Santander Obligacji Korporacyjnych Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Santander Obligacji Europejskich Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny
Santander Platinum Konserwatywny Santander Prestiż Alfa
Santander Platinum Stabilny Santander Prestiż Akcji Polskich
Santander Platinum Dynamiczny Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Stabilnego Wzrostu Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Santander Zrównoważony Santander Prestiż Akcji Europejskich
Santander Akcji Polskich Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Santander Prestiż Technologii i Innowacji
Santander Akcji Spółek Wzrostowych  
Santander FIO
Santander Obligacji Skarbowych
Santander Obligacji Korporacyjnych
Santander Obligacji Europejskich
Santander Platinum Konserwatywny
Santander Platinum Stabilny
Santander Platinum Dynamiczny
Santander Stabilnego Wzrostu
Santander Zrównoważony
Santander Akcji Polskich
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
Santander Prestiż SFIO
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny
Santander Prestiż Alfa
Santander Prestiż Akcji Polskich
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Santander Prestiż Akcji Europejskich
Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
Santander Prestiż Technologii i Innowacji

** z promocji wyłączone są następujące subfundusze: Santander Dłużny Krótkoterminowy, Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy, Santander Strategia Konserwatywna, Santander Strategia Stabilna, Santander Strategia Dynamiczna, Santander Strategia Akcyjna.