Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w Santander TFI S.A.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes w Santander TFI S.A. realizujemy stosując najlepsze praktyki i standardy obowiązujące na całym świecie oraz w Grupie Santander, które zawarte zostały w politykach, którymi kierujemy się w codziennej pracy – są to:

801 123 801 tfi@santander.pl