Fundusze Santander to szeroki wybór subfunduszy reprezentujących zróżnicowane strategie inwestycyjne dostępne w ramach dwóch funduszy parasolowych.


Nazwa subfunduszu
Fundusz:

Santander FIO Santander Prestiż SFIO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
niskie RYZYKO wyższe
niski ZYSK wyższy
Określ czas inwestycji
 • Wszystkie
 • Dłużne
 • Mieszane
 • Absolutnej stopy zwrotu
 • Akcyjne
Subfundusze Dłużne
Fundusze z tej grupy dedykowane są inwestorom, którzy oczekują wzrostu wartości swoich inwestycji w krótkim lub średnim terminie, poprzez inwestowanie na rynkach dłużnych papierów wartościowych, akceptując umiarkowany poziom ryzyka związany m.in z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym i ryzykiem płynności.
Poziomy zysku i ryzyka:
Potencjalny zysk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
W jakie aktywa inwestują subfundusze?
 • Akcyjne Bardziej ryzykowne
 • Dłużne Mniej ryzykowne
 • Akcyjne lub Dłużne
Subfundusze Mieszane
Fundusze z tej grupy dedykowane są inwestorom, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnioterminowe lub długoterminowe oraz akceptują wysokie ryzyko, związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem płynności i ryzykiem kredytowym oraz z wahaniami cen akcji, w tym ryzykiem selekcji akcji spółek, które okresowo przynosiły niższe stopy zwrotu niż główne indeksy giełdowe.
Poziomy zysku i ryzyka:
Potencjalny zysk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
W jakie aktywa inwestują subfundusze?
 • Akcyjne Bardziej ryzykowne
 • Dłużne Mniej ryzykowne
 • Akcyjne lub Dłużne
Subfundusze Absolutnej stopy zwrotu
Fundusze z tej grupy dedykowane są Inwestorom, którzy poszukują ekspozycji alternatywnej do tradycyjnych rynków akcji czy obligacji, planują inwestowanie średnioterminowe lub długoterminowe, akceptując średni lub wysoki poziom ryzyka, związany m.in. z wahaniami rynkowych stóp procentowych, cen akcji, czy kursów walut, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności, a także z inwestycjami w instrumenty pochodne. Fundusze z tej grupy nie muszą posiadać zdefiniowanego benchmarku, zwykle wykazują niską korelację do innych klas aktywów, mogą stosować w szerokim zakresie instrumenty pochodne i mechanizm dźwigni finansowej.
Poziomy zysku i ryzyka:
Potencjalny zysk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
W jakie aktywa inwestują subfundusze?
 • Akcyjne Bardziej ryzykowne
 • Dłużne Mniej ryzykowne
 • Akcyjne lub Dłużne
Subfundusze Akcyjne
Fundusze z tej grupy dedykowane są inwestorom, którzy oczekują wysokich zysków i planują długoterminowe inwestowanie oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko, związane m.in. z wahaniami cen akcji, w tym akcji rynków rozwijających się oraz, w przypadku części subfunduszy, z wahaniami kursów walut.
Poziomy zysku i ryzyka:
Potencjalny zysk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
W jakie aktywa inwestują subfundusze?
 • Akcyjne Bardziej ryzykowne
 • Dłużne Mniej ryzykowne
 • Akcyjne lub Dłużne
Lista subfunduszy dłużnych
Lista subfunduszy mieszanych
Lista subfunduszy absolutnej stopy zwrotu
Lista subfunduszy akcyjnych

Nazwa subfunduszu

Skrót polityki inwestycyjnej
Minimalna
pierwsza
wpłata
Minimalna
kolejna
wpłata
Sugerowany
czas inwestycji
Potencjalny zysk
Poziom ryzyka

Więcej
Dłużne
Mieszane
Absolutnej stopy zwrotu
Akcyjne