Tabela stóp zwrotu subfunduszy Santander PPK SFIO


Nazwa subfunduszu Data
uruchomienia
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Zmiana
od uruchomienia 12M 36M 60M 120M
wczytywanie
danych