Nazwa subfunduszu Wycena z dnia
Wartość jednostki uczestnictwa Maksymalna cena zbycia Minimalna cena odkupienia
wczytywanie
danych