Czym jest usługa zarządzania portfelem (asset management)?

Zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych to zarządzanie aktywami zdeponowanymi na rachunku Klienta, przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych, zgodnie z ustaloną indywidualnie z Klientem strategią inwestycyjną. Usługa jest adresowana do Klientów instytucjonalnych* dysponujących aktywami na poziomie min. 100 milionów złotych.

Korzyści


Profesjonalizm

Jeden z najliczniejszych i najbardziej utytułowanych zespołów inwestycyjnych w kraju

Wiedza

Poparta ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku finansowym

Bezpieczeństwo i kontrola

Indywidualnie ustalone warunki współpracy, w tym polityka inwestycyjna, benchmark lub podmiot przechowujący aktywa

Indywidualna obsługa

Raporty dostosowane do indywidualnych wymagań Klienta, wsparcie informacyjne i operacyjne

Zapraszamy do kontaktu


Zbigniew Najman

Zbigniew Najman Dyrektor Działu Sprzedaży

Skontaktuj się

  Informacja na temat obowiązków podatkowych Klienta

Santander TFI S.A. informuje, że nie jest podmiotem uprawnionym do doradztwa podatkowego, w związku z czym poniższa informacja została przygotowana jedynie w celu poinformowania Klientów o ogólnych obowiązkach podatkowych, związanych z usługą zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Klienta i miejsca dokonywania inwestycji, Santander TFI S.A. informuje, że w celu ustalenia szczegółowych obowiązków podatkowych, należy zasięgać porady w organach podatkowych lub u uprawnionych doradców podatkowych lub prawnych.

* klientów profesjonalnych w rozumieniu Art. 2 pkt 13 a) Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95, t.j.: dalej: „Ustawa”), oraz klientów detalicznych w rozumieniu Art. 2 pkt 13b) Ustawy, którzy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zawarli lub zamierzają zawrzeć umowę o zarządzanie portfelem z TFI.

801 123 801 tfi@santander.pl