PPK - NOWY SPOSÓB OSZCZĘDZANIA NA EMERYTURĘ

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania na emeryturę. PPK będzie planem kapitałowym dla pracowników wdrażanym obligatoryjnie* przez pracodawców. Uczestnictwo w PPK dla pracownika będzie dobrowolne.

*przepisy ustawy o PPK nie będą miały zastosowania względem pracodawców, którzy w terminach wskazanych w tej ustawie prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), naliczają i opłacają składkę podstawową na rzecz swoich pracowników (dla co najmniej 25% zatrudnionych) w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia.


Klientom instytucjonalnym oferujemy

801 123 801 tfi@santander.pl