PPK - NOWY SPOSÓB OSZCZĘDZANIA NA EMERYTURĘ

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania na emeryturę. PPK będzie planem kapitałowym dla pracowników wdrażanym obligatoryjnie* przez pracodawców. Uczestnictwo w PPK dla pracownika będzie dobrowolne.

* Do PPK nie muszą przystępować pracodawcy, którzy:
- w terminach wskazanych w Ustawie o PPK prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), naliczają i opłacają składkę podstawową na rzecz swoich pracowników (dla co najmniej 25% zatrudnionych) w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia,
- są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i zatrudniają osoby fizyczne w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą oraz działalnością gospodarczą tych osób,
- są mikroprzedsiębiorcami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 i 1633), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację w sprawie rezygnacji z wpłat.


Zabezpiecz swoją przyszłość

Możesz łączyć korzyści podatkowe z potencjałem funduszy inwestycyjnych.

Wysokość Twojej emerytury może wynieść
30-40% Twojej ostatniej pensji*

System emerytalny jest oparty w znacznej części
na zasadzie repartycji – obecni emeryci otrzymują świadczenia ze składek aktualnie pracujących

Obecnie na jednego emeryta przypadają dwie osoby pracujące. W 2030 roku liczba ta spadnie do 1,5 pracownika na emeryta, a w 2050 roku może wynieść już tylko 0,8 osoby pracującej na jednego emeryta.**

* źródło: kalkulator emerytalny ZUS    
** źródło: money.pl

 

801 123 801 tfi@santander.pl