PPK - NOWY SPOSÓB OSZCZĘDZANIA NA EMERYTURĘ

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania na emeryturę. PPK będzie planem kapitałowym dla pracowników wdrażanym obligatoryjnie* przez pracodawców. Uczestnictwo w PPK dla pracownika będzie dobrowolne.

*przepisy ustawy o PPK nie będą miały zastosowania względem pracodawców, którzy w terminach wskazanych w tej ustawie prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), naliczają i opłacają składkę podstawową na rzecz swoich pracowników (dla co najmniej 25% zatrudnionych) w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia.


Zabezpiecz swoją przyszłość

Możesz łączyć korzyści podatkowe z potencjałem funduszy inwestycyjnych.

Wysokość Twojej emerytury może wynieść
30-40% Twojej ostatniej pensji*

System emerytalny jest oparty w znacznej części
na zasadzie repartycji – obecni emeryci otrzymują świadczenia ze składek aktualnie pracujących

Obecnie na jednego emeryta przypadają niemal
trzy pracujące osoby, a w 2050 r. będzie ich już tylko dwie**

* źródło: kalkulator emerytalny ZUS    
** źródło: wyborcza.biz

 

801 123 801 tfi@santander.pl