Opłaty dotyczące PPK w Santander TFI S.A. (Santander PPK SFIO)


Opłata za zarządzanieInformacja o okresowym niepobieraniu opłaty za zarządzanie w subfunduszach utworzonych w ramach funduszu Santander PPK SFIO

Treść ogłoszenia na lata 2019 - 2020Informacja o obniżeniu stawek opłaty za zarządzanie w subfunduszach funduszu Santander PPK SFIO

Treść ogłoszenia

Opłata za osiągnięty wynik

  • 0% do 31.12.2021 r.
  • nie więcej niż 0,1% od 01.01.2022 r.

Informacja o okresowym niepobieraniu opłaty za osiągnięty wynik w subfunduszach utworzonych w ramach funduszu Santander PPK SFIO

Treść ogłoszenia na lata 2019 - 2021

Opłata za nabycie i odkupienie

Uczestnik nie ponosi opłat z tytułu nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa.

Opłata za zamianę (zmianę alokacji inwestycji)

  • PROMOCJA: 0% za zamianę do odwołania (niezależnie od liczby zamian)
  • 1% za trzecią i kolejną zamianę w ciągu roku kalendarzowego po zakończeniu powyższej promocji.

Informacja o okresowym niepobieraniu opłaty za zamianę w subfunduszach utworzonych w ramach funduszu Santander PPK SFIO

Treść ogłoszenia

801 123 801 tfi@santander.pl