Indywidualne Konto Emerytalne


Tabela Opłat IKE zawiera stawki opłat pobieranych od realizacji zleceń dokonywanych na rejestrach subfunduszy Santander FIO prowadzonych w ramach Umowy o prowadzenie IKE.

Promocje obowiązujące w IKE:

UWAGA

Poniżej wskazane promocje dla Funduszy: Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz IKE, zostały ustanowione przed 7 września 2018 r. tj. przed zmianą nazwy Towarzystwa oraz nazw zarządzanych przez nie funduszy oraz wydzielonych w ich ramach subfunduszy.

Informujemy jednak, iż promocje nadal obowiązują.

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.

Ponadto informujemy, iż zmianie ulegają nazwy aplikacji, o których mowa w ogłoszeniach: BZWBK24 na Santander internet oraz Arka Online na Santander TFI Online.

  • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dodatkowej, naliczanej przy rozliczeniu zleceń zamiany jednostek uczestnictwa, funduszu Santander FIO. Treść ogłoszenia.

Informacje o odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.

801 123 801 tfi@santander.pl