Santander FIO


Promocje obowiązujące w funduszu Santander FIO:

UWAGA

Poniżej wskazane promocje dla Funduszy: Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz IKE, zostały ustanowione przed 7 września 2018 r. tj. przed zmianą nazwy Towarzystwa oraz nazw zarządzanych przez nie funduszy oraz wydzielonych w ich ramach subfunduszy.

Informujemy jednak, iż promocje nadal obowiązują.

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.

Ponadto informujemy, iż zmianie ulegają nazwy aplikacji, o których mowa w ogłoszeniach: BZWBK24 na Santander internet oraz Arka Online na Santander TFI Online.

  • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty dodatkowej, naliczanej przy rozliczeniu zleceń zamiany jednostek uczestnictwa w funduszu Santander FIO. Treść ogłoszenia.
  • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa złożonych za pośrednictwem Santander internet, złożonych na subrejestry otwarte przez Santander Bank Polska S.A. oraz Santander TFI S.A. (niezależnie od daty i kanału otwarcia subrejestru). Treść ogłoszenia.
  • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji zleceń nabycia składanych w Santander Bank Polska S.A. za pośrednictwem telefonu, Oddziału lub Pracownika Jednostki Banku, która prowadzi bezpośrednią obsługę Klienta. Treść ogłoszenia.
  • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty dystrybucyjnej, pobieranej przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa na subrejestry, które na dzień 2 listopada 2017 r., były prowadzone w ramach Programu Inwestycyjnego Moja Przyszłość lub specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka. Treść ogłoszenia.
  • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty manipulacyjnej, pobieranej przy realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa na subrejestry, które na dzień 2 listopada 2017 r., były prowadzone w ramach Programu Inwestycyjnego Moja Przyszłość lub specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka. Treść ogłoszenia.

Informacje o odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.

Informacje o opłatach za wyniki:

Santander Prestiż SFIO


Promocje obowiązujące w funduszu Santander Prestiż SFIO:

UWAGA

Poniżej wskazane promocje dla Funduszy: Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz IKE, zostały ustanowione przed 7 września 2018 r. tj. przed zmianą nazwy Towarzystwa oraz nazw zarządzanych przez nie funduszy oraz wydzielonych w ich ramach subfunduszy.

Informujemy jednak, iż promocje nadal obowiązują.

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.

Ponadto informujemy, iż zmianie ulegają nazwy aplikacji, o których mowa w ogłoszeniach: BZWBK24 na Santander internet oraz Arka Online na Santander TFI Online.

  • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty dodatkowej pobieranej przy realizacji zleceń zamiany jednostek uczestnictwa w funduszu Santander Prestiż SFIO. Treść ogłoszenia.
  • promocja polegająca na okresowym zniesieniu opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa złożonych za pośrednictwem Santander internet, złożonych na subrejestry otwarte przez Santander Bank Polska S.A. oraz Santander TFI S.A. (niezależnie od daty i kanału otwarcia subrejestru). Treść ogłoszenia.
  • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji zleceń nabycia składanych w Santander Bank Polska S.A. za pośrednictwem telefonu, Oddziału lub Pracownika Jednostki Banku, która prowadzi bezpośrednią obsługę Klienta. Treść ogłoszenia.

Informacje o odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl

Informacje o opłatach za wyniki:

Informacja o okresowym nie pobieraniu opłaty za wyniki inwestycyjne w subfunduszach Santander Prestiż Alfa, Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących, Santander Prestiż Akcji Amerykańskich, Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny, Santander Prestiż Technologii i Innowacji

Treść ogłoszenia na 2018 rok
Treść ogłoszenia na 2019 rok
Treść ogłoszenia na 2020 rok

801 123 801 tfi@santander.pl