Santander FIO


Promocje obowiązujące w funduszu Santander FIO:

UWAGA

Poniżej wskazane promocje dla Funduszy: Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz IKE, zostały ustanowione przed 7 września 2018 r. tj. przed zmianą nazwy Towarzystwa oraz nazw zarządzanych przez nie funduszy oraz wydzielonych w ich ramach subfunduszy.

Informujemy jednak, iż promocje nadal obowiązują.

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.

Ponadto informujemy, iż zmianie ulegają nazwy aplikacji, o których mowa w ogłoszeniach: BZWBK24 na Santander internet oraz Arka Online na Santander TFI Online.

 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dodatkowej, naliczanej przy rozliczeniu zleceń zamiany jednostek uczestnictwaFunduszu Santander FIO. Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa złożonych za pośrednictwem Santander internet, złożonych na subrejestry otwarte przez Santander Bank Polska S.A. oraz Santander TFI S.A. (niezależnie od daty i kanału otwarcia subrejestru). Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji zleceń nabycia składanych w Santander Bank Polska S.A. za pośrednictwem telefonu, Oddziału lub Pracownika Jednostki Banku, która prowadzi bezpośrednią obsługę Klienta. Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dystrybucyjnej, pobieranej przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa na subrejestry, które na dzień 2 listopada 2017 r., były prowadzone w ramach Programu Inwestycyjnego Moja Przyszłość lub specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka. Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty manipulacyjnej, pobieranej przy realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa na subrejestry, które na dzień 2 listopada 2017 r., były prowadzone w ramach Programu Inwestycyjnego Moja Przyszłość lub specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka. Treść ogłoszenia.

Informacje o odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.

Informacje o opłatach za wyniki:

 • informacja o okresowym zaniechaniu pobierania opłaty za wyniki inwestycyjne w subfunduszu Santander Akcji Małych i Średnich Spółek. Treść ogłoszenia.

Santander Prestiż SFIO


Promocje obowiązujące w funduszu Santander Prestiż SFIO:

UWAGA

Poniżej wskazane promocje dla Funduszy: Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz IKE, zostały ustanowione przed 7 września 2018 r. tj. przed zmianą nazwy Towarzystwa oraz nazw zarządzanych przez nie funduszy oraz wydzielonych w ich ramach subfunduszy.

Informujemy jednak, iż promocje nadal obowiązują.

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.

Ponadto informujemy, iż zmianie ulegają nazwy aplikacji, o których mowa w ogłoszeniach: BZWBK24 na Santander internet oraz Arka Online na Santander TFI Online.

 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dodatkowej pobieranej przy składaniu zleceń zamiany jednostek uczestnictwa Funduszu. Data obowiązywania promocji od dnia wyceny 01.06.2015 r. do odwołania. Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa złożonych za pośrednictwem Santander internet, złożonych na subrejestry otwarte przez Santander Bank Polska S.A. oraz Santander TFI S.A. (niezależnie od daty i kanału otwarcia subrejestru). Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji zleceń nabycia składanych w Santander Bank Polska S.A. za pośrednictwem telefonu, Oddziału lub Pracownika Jednostki Banku, która prowadzi bezpośrednią obsługę Klienta. Treść ogłoszenia.

Informacje o odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl

Informacje o opłatach za wyniki:

Informacja o okresowym zaniechaniu pobierania opłaty za wyniki inwestycyjne w subfunduszach:

 • Santander Prestiż Alfa
 • Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
 • Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
 • Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny
 • Santander Prestiż Technologii i Innowacji

Treść ogłoszenia

801 123 801 tfi@santander.pl