Zarząd


Jacek Marcinowski

Prezes Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

pobierz zdjęcie

Grzegorz Borowski

Dyrektor Działu Prawnego, Dyrektor Działu Operacyjnego oraz Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

pobierz zdjęcie

Marlena Janota

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu oraz Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

pobierz zdjęcie

Zarządzający Funduszami


Szymon Borawski-Reks, CFA

Dyrektor inwestycyjny, Zarządzający Funduszami

pobierz zdjęcie

Bartosz Dębowski, CFA

Zarządzający Funduszami

pobierz zdjęcie

Jacek Grel, CFA

Kierownik ds. alokacji aktywów, Zarządzajacy Funduszami

pobierz zdjęcie

Michał Hołda

Zarządzajacy Funduszami

pobierz zdjęcie

Adam Nowakowski, CFA

Kierownik Zespołu Analiz, Zarządzający Funduszami

pobierz zdjęcie

Paweł Pisarczyk

Zarządzający Funduszami

pobierz zdjęcie

Jakub Płotka, CFA

Zarządzający Funduszami

pobierz zdjęcie

Marta Stępień, CFA

Młodszy Zarządzający Funduszami

pobierz zdjęcie

Kontakt dla dziennikarzy


Katarzyna Golińska
Dyrektor Zespołu Marketingu i Komunikacji

+48 22 155 58 29
+48 695 220 717

801 123 801 tfi@santander.pl