2020-06-09

Poznań, dnia 9 czerwca 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, że w związku ze zmianą statutu funduszu Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO od dnia 9 czerwca 2020 roku zostaje zniesiona możliwość ustanawiania blokad na Jednostkach Uczestnictwa niezwiązanych z zabezpieczeniem spłaty wierzytelności.

Wszystkie blokady ustanowione na subrejestrach funduszy inwestycyjnych Santander, niezwiązane z zabezpieczeniem spłaty wierzytelności, zostały automatycznie odwołane.

Informacja ta nie wymaga podejmowania żadnych dodatkowych działań przez Uczestników.

801 123 801 tfi@santander.pl