2018-09-07

Od dnia 7 września 2018 roku, BZ WBK TFI S.A. zmieniło nazwę na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zmodyfikowane zostały także nazwy naszych funduszy i subfunduszy.
Szczegóły dostępne są pod adresem SantanderTFI.pl/zmiany.

Jednocześnie przypominamy, że zmiana nazwy Towarzystwa nie wiąże się z koniecznością jakichkolwiek działań z Państwa strony.

Numery rachunków i numer uczestnika, polityki inwestycyjne, sposób obsługi inwestycji – pozostają bez zmian.

Administratorami Państwa danych osobowych pozostają te same podmioty, czyli Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze, funkcjonujące pod nowymi nazwami.

801 123 801 tfi@santander.pl