2020-08-28

Informujemy, że 28.08.2020 roku zmianie uległy nazwy kategorii wg których klasyfikowane są subfundusze zarządzane przez Santander TFI:

KONSERWATYWNE → DŁUŻNE

STABILNE → MIESZANE

DYNAMICZNE → ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

AKCYJNE → AKCYJNE

Celem wprowadzenia zmian jest jeszcze dokładniejsze dopasowanie nazw kategorii do charakterystyki subfunduszy, które wchodzą w skład poszczególnych kategorii.

801 123 801 tfi@santander.pl