2020-06-09

Poznań, 9 czerwca 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 9 czerwca 2020 roku weszła w życie zmiana tabeli opłat funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO. Poniżej zamieszczamy aktualną tabelę opłat.

Zmiany tabeli opłat są związane ze zmianą zapisów dotyczących reinwestycji.

801 123 801 tfi@santander.pl