2019-01-01

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 roku następuje zmiana stawki opłaty za zarządzanie w poniższych subfunduszach wydzielonych w ramach funduszu Santander FIO.
Nowe obniżone stawki opłat w skali roku wynoszą w poszczególnych subfunduszach oraz kategoriach jednostek uczestnictwa odpowiednio:

subfundusz
kategoria A
kategoria S
Santander Akcji Polskich
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Akcji Tureckich
3,50%
3,45%


Nowe stawki opłaty obowiązują do odwołania. O ewentualnych zmianach w opisanych powyżej stawkach opłat za zarządzanie poinformujemy na stronie internetowej SantanderTFI.pl.

801 123 801 tfi@santander.pl