2020-01-14

Poznań, dnia 14 stycznia 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 14 stycznia 2020 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander PPK SFIO:

I. statut zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja jest związana w szczególności z planowaną publikacją składów portfeli subfunduszy w trybie miesięcznym.

801 123 801 tfi@santander.pl