2019-07-08

Poznań, dnia 8 lipca 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w statucie funduszu inwestycyjnego Santander Prestiż SFIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Planowane zmiany dotyczą ustalania limitów inwestycyjnych na bazie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu zamiast Aktywów w subfunduszach:

  • Santander Strategia Konserwatywna,
  • Santander Strategia Stabilna,
  • Santander Strategia Dynamiczna,
  • Santander Strategia Akcyjna.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 9 października 2019 roku.

801 123 801 tfi@santander.pl