2020-10-03

Poznań, 3 października 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w statucie funduszu inwestycyjnego Santander Prestiż SFIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Aktualizacja obejmuje zmianę zasad polityki inwestycyjnej:

  • w zakresie inwestowania w instrumenty pochodne w subfunduszu Santander Prestiż Obligacji Skarbowych,
  • subfunduszu Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych oraz zmianę jego nazwy na Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (subfundusz rozpocznie inwestowanie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Global Equity ESG wydzielonego w ramach funduszu Santander SICAV),
  • subfunduszu Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny oraz zmianę jego nazwy na Santander Prestiż Dłużny Globalny (dodatkowo zwracamy uwagę na zmianę konstrukcji z funduszu funduszy na master-feeder – subfundusz rozpocznie inwestowanie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Dynamic Bond wydzielonego w ramach funduszu Santander SICAV),
  • subfunduszu Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (dodatkowo zwracamy uwagę na zmianę konstrukcji z funduszu funduszy na master-feeder – subfundusz rozpocznie inwestowanie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO North American Equity wydzielonego w ramach funduszu Santander SICAV).

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 4 stycznia 2021 roku.

801 123 801 tfi@santander.pl