2020-02-28

Poznań, 28 lutego 2020

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w statucie funduszu inwestycyjnego Santander FIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Planowane zmiany dotyczą wprowadzenia w funduszu nowej kategorii jednostek uczestnictwa (D) dla jednostek uczestnictwa zbywanych bezpośrednio przez fundusz.

Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi statut funduszu powinien określać kategorie jednostek uczestnictwa:

  1. zbywanych przez fundusz bezpośrednio;
  2. zbywanych przez fundusz za pośrednictwem innych podmiotów (dystrybutorów i towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego tym funduszem).

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 29 maja 2020 roku.

801 123 801 tfi@santander.pl