2020-10-03

Poznań, 3 października 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w statucie funduszu inwestycyjnego Santander FIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Aktualizacja obejmuje zmianę zasad polityki inwestycyjnej:

  • subfunduszu Santander Zrównoważony,
  • subfunduszu Santander Stabilnego Wzrostu,
  • w zakresie inwestowania w instrumenty pochodne w subfunduszu Santander Obligacji Skarbowych.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 4 stycznia 2021 roku.

801 123 801 tfi@santander.pl