2019-10-01

Poznań, dnia 1 października 2019

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w statucie funduszu inwestycyjnego Santander FIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Planowane zmiany dotyczą zmiany nazwy subfunduszu Santander Akcji Tureckich na Santander Akcji Spółek Wzrostowych oraz zmiany zasad polityki inwestycyjnej subfunduszu.
Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 2 stycznia 2020 roku.


Powyższe zmiany nie wymagają od posiadaczy jednostek uczestnictwa subfunduszu Santander Akcji Tureckich jakichkolwiek działań - rachunki do wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa jak i udzielone do subrejestrów pełnomocnictwa pozostaną takie same.

Celem zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszu jest chęć uniezależnienia jej od jednego, bardzo zmiennego rynku tureckiego i zaoferowanie subfunduszu z ekspozycją na globalne rynki akcji oraz koncentrującego się na potencjale spółek wzrostowych.

801 123 801 tfi@santander.pl