2020-07-03

Poznań, dnia 3 lipca 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianie brzmienia Regulaminu Promocji „Dodajemy 1%” (dalej: „Regulamin”).

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

  1. Umożliwienia składania zleceń zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami objętymi promocją (§ 3 ust. 1b),
  2. Doprecyzowania zapisów na jaki subrejestr zostaną nabyte dodatkowe jednostki uczestnictwa w sytuacji, gdy na dzień wypłaty nagrody subrejestr uczestnika będzie zamknięty lub pusty (§ 4 ust. 2),

Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2020 r.

Poniżej zamieszczamy treść Regulaminu po zmianach.

Szczegółowe informacje dotyczące promocji znajdziesz na stronie:
https://santandertfi.pl/promocja1procent/

801 123 801 tfi@santander.pl