2020-10-16

Poznań, dnia 16 października 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianie Regulaminu korzystania z usług serwisu transakcyjno - informacyjnego dla osób fizycznych (dalej: „Regulamin”).

Zmiany w Regulaminie obejmują w szczególności:

Pozostałe zmiany w Regulaminie mają charakter redakcyjny.

Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem 2 listopada 2020 roku.

Poniżej Regulaminy:

 1. doprecyzowanie definicji Dyspozycji (§ 1 ust. 1 pkt 1.2),
 2. przeformułowanie informacji o ryzyku inwestycyjnym (§ 2 ust. 2 ),
 3. rozszerzenie listy Dyspozycji możliwych do złożenia za pośrednictwem usługi internetowej (§ 5),
 4. wykreślenie nadmiarowego zapisu (§ 7 ust. 2) tj. „W przypadku składanych Dyspozycji rozstrzygające znaczenie ma treść formularza otrzymanego przez Towarzystwo.” i przesunięcie numeracji ustępów (§ 7),
 5. w sekcji dotyczącej zmian regulaminu:
  • wykreślenie „lub połączenie Subfunduszy a także likwidacja Subfunduszy” (§ 14 ust. 1 pkt 1.2),
  • dodanie „a także pracowniczych planów kapitałowych” (§ 14 ust. 1 pkt 1.3),
  • wykreślenie „i wydzielonych w jego ramach Subfunduszy” (§ 14 ust. 1 pkt 1.7).
801 123 801 tfi@santander.pl