2019-09-30

Poznań, dnia 30 września 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 30 września 2019 roku zmianie ulega prospekt informacyjny funduszu Santander Prestiż SFIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany prospekt informacyjny funduszu znajduje się poniżej:

801 123 801 tfi@santander.pl