2019-09-30

Poznań, dnia 30 września 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 30 września 2019 roku zmianie ulega prospekt informacyjny funduszu Santander FIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem.

Zaktualizowany prospekt informacyjny funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego dotyczy zmiany agenta transferowego, którym został ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

801 123 801 tfi@santander.pl