2019-09-02

Poznań, dnia 2 września 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 2 września 2019 roku zmianie ulega prospekt informacyjny funduszu Santander FIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem.

Zaktualizowany prospekt informacyjny funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego dotyczy zakończenia dystrybucji jednostek uczestnictwa Funduszu za pośrednictwem dystrybutora mBank S.A. – Dom Maklerski mBank (Private Banking).

801 123 801 tfi@santander.pl