2020-07-20

Poznań, dnia 20 lipca 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 20 lipca 2020 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Santander PPK SFIO:

  • Santander PPK 2035
  • Santander PPK 2040
  • Santander PPK 2045
  • Santander PPK 2050
  • Santander PPK 2055
  • Santander PPK 2060

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana ze zmianą wskaźnika zysku do ryzyka (z 4 na 5). Aktualne dokumenty zamieszczono poniżej:

Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

801 123 801 tfi@santander.pl