2020-07-28

Poznań, dnia 28 lipca 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 28 lipca 2020 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla poniższych subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Santander FIO:

  • Santander Obligacji Europejskich,
  • Santander Obligacji Korporacyjnych.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana ze zmianą wskaźnika zysku do ryzyka (z 2 na 3). Aktualne dokumenty zamieszczono poniżej:

Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

801 123 801 tfi@santander.pl