2020-08-04

Poznań, dnia 4 sierpnia 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 4 sierpnia 2020 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszu Santander Platinum Stabilny, wydzielonego w ramach funduszu Santander FIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana ze zmianą wskaźnika zysku do ryzyka (z 3 na 4). Aktualny dokument zamieszczono poniżej:

Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

801 123 801 tfi@santander.pl