2020-02-03

Poznań, dnia 3 lutego 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 3 lutego 2020 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszy wydzielonych i utworzonych w ramach funduszu inwestycyjnego Santander PPK SFIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana w szczególności z podaniem poziomu opłat bieżących, na podstawie kosztów możliwych do poniesienia przez subfundusze w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019.

Aktualna treść Kluczowych informacji dla Inwestorów poszczególnych subfunduszy dostępna jest poniżej:

801 123 801 tfi@santander.pl