2020-02-03

Poznań, dnia 3 lutego 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 3 lutego 2020 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszy wydzielonych i utworzonych w ramach funduszu inwestycyjnego Santander FIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana w szczególności z coroczną aktualizacją:

  • poziomu opłat bieżących, na podstawie kosztów poniesionych przez subfundusze w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019,
  • stóp zwrotu subfunduszy.

Ponadto w przypadku subfunduszu Santander Platinum Stabilny aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana ze zmianą wskaźnika zysku do ryzyka (z 4 na 3).

Aktualna treść Kluczowych informacji dla Inwestorów poszczególnych subfunduszy dostępna jest poniżej:

Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

801 123 801 tfi@santander.pl