2019-03-08

Poznań, dnia 8 marca 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 8 marca 2019 roku zmianie ulega Informacja dla Klienta Santander Prestiż SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Informacja dla Klienta Santander Prestiż SFIO w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszenia brzmieniu, znajduje się poniżej:

Aktualizacja dokumentu jest związana ze zmianą poziomu maksymalnego limitu ekspozycji alternatywnego funduszu inwestycyjnego - którym jest Santander Prestiż SFIO - wyliczonego metodą brutto.

801 123 801 tfi@santander.pl