2020-11-02

Poznań, dnia 2 listopada 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu korzystania z usług serwisu transakcyjno - informacyjnego dla osób fizycznych (dalej: „Regulamin”).

O zmianie Regulaminu Towarzystwo informowało w ogłoszeniu z dnia 16 października 2020 roku.

Poniżej zamieszczamy Regulamin w aktualnym brzmieniu:

801 123 801 tfi@santander.pl