2020-06-09

Poznań, dnia 9 czerwca 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o wejściu w życie nowego Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Internetu dla osób prawnych (dalej: „Regulamin”).

O ww. Regulaminie Towarzystwo informowało w ogłoszeniu z dnia 25 maja br.

Poniżej zamieszczamy treść Regulaminu po zmianach.

801 123 801 tfi@santander.pl