BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 29 października 2010 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

 • Arka BZ WBK Akcji FIO 2 920 355 798,25 PLN
 • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 655 575 461,35 PLN
 • Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 122 197 018,51 PLN
 • Arka BZ WBK Energii FIO 27 414 921,02 PLN
 • Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 25 179 437,99 PLN
 • Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 627 338 165,72 PLN
 • Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 480 055 192,99 PLN
 • Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 50 280 008,68 PLN
 • Arka BZ WBK Obligacji FIO 394 216 283,00 PLN
 • Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 583 416 575,66 PLN
 • Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 310 457 990,20 PLN
 • Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 223 707 153,50 PLN
 • Subfundusz LUKAS Akcyjny 112 958 462,51 PLN
 • Subfundusz LUKAS Lokacyjny 57 517 305,09 PLN
 • Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 25 585 087,32 PLN
 • Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 488 667 705,68 PLN*
 • Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 228 492 061,13 PLN*
 • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 190 113 248,79 PLN**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 10 523 527 877,39 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +86 572 711,60 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 29 października 2010; Fundusze wyceniane co kwartał
** wartość bieżąca z dnia 30 września 2010; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału

801 123 801 tfi@santander.pl