2015-06-02

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy / subfunduszy inwestycyjnych na dzień 31 maja 2015 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy / subfunduszy wynosi:

Arka BZ WBK FIO

 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: 1 174 861 512,98 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy: 217 952 894,82 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich: 208 985 003,13 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: 814 215 693,99 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony: 1 156 511 445,77 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy: 1 730 852 208,59 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: 1 417 482 190,09 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych: 1 857 788 903,46 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich: 97 617 374,46 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny: 108 085 603,79 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Stabilny: 193 159 050,02 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny: 566 562 002,25 PLN

Arka Prestiż SFIO

 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich: 134 554 497,85 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 20 488 257,08 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich: 5 616 773,90 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych: 584 630 915,27 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych: 2 395 879 980,92 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy: 220 541 285,16 PLN

Credit Agricole FIO

 • Subfundusz Credit Agricole Akcyjny: 77 206 080,83 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy: 10 090 430,37 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski: 111 811 621,23 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu: 400 597 343,06 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny: 141 701 455,52 PLN

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

 • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ: 187 425 321,86 PLN
 • Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ: 113 219 914,44 PLN*

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. wynosi ogółem: 13 947 837 760,84 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +23 812 362,86 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 30 kwietnia 2015; Fundusz wyceniany co kwartał

801 123 801 tfi@santander.pl