BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy / subfunduszy inwestycyjnych na dzień 30 listopada 2017 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy / subfunduszy wynosi:

Arka BZ WBK FIO

 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: 1 133 167 372,99 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek: 22 128 154,96 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 179 956 090,38 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich: 112 477 807,38 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: 1 051 654 495,97 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony: 1 052 214 017,08 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy: 1 755 670 554,93 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: 860 219 842,59 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych: 2 964 699 456,57 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich: 86 461 970,35 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny: 56 007 653,77 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Stabilny: 94 491 389,19 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny: 208 177 372,11 PLN
 

Arka Prestiż SFIO

 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich: 185 920 098,90 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych: 51 867 484,94 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich: 455 966 647,70 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 61 361 284,19 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych: 265 229 437,09 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych: 4 255 641 877,90 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy: 364 142 757,08 PLN
 

Credit Agricole FIO

 • Subfundusz Credit Agricole Akcyjny: 68 249 475,77 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy: 7 309 065,72 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski: 85 973 439,09 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu: 283 994 088,31 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny: 60 121 817,36 PLN
 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ: 200 461 001,07 PLN
 

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. wynosi ogółem: 15 923 564 653,39 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca 117 028 247,90 PLN).

801 123 801 tfi@santander.pl