BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy/subfunduszy inwestycyjnych na dzień 30 listopada 2010 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji 2 862 758 507,60 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy 118 829 278,11 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Energii 28 550 852,92 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony 2 569 495 206,15 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 1 458 955 737,44 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji 404 552 875,19 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału 621 224 974,44 PLN
 • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 652 873 888,34 PLN
 • Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 26 344 503,66 PLN
 • Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 50 635 282,20 PLN
 • Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 308 576 339,54 PLN
 • Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 214 494 010,29 PLN
 • Subfundusz LUKAS Akcyjny 113 120 179,53 PLN
 • Subfundusz LUKAS Lokacyjny 58 585 851,08 PLN
 • Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 24 073 174,82 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 1 498 911,80 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich 1 493 078,12 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji 1 000 994,13 PLN
 • Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 488 667 705,68 PLN*
 • Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 228 492 061,13 PLN*
 • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 190 113 248,79 PLN**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 10 424 336 660,96 PLN (spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca -99 191 216,43 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 29 października 2010; Fundusze wyceniane co kwartał
** wartość bieżąca z dnia 30 września 2010; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału

801 123 801 tfi@santander.pl